Ramsey Nasr speech Den Haag 2011

Posted on June 28, 2011


Beste meneer Rutte,

ik neem aan dat u mij kunt horen, of anders uw onderknuppel wel, Hobbitliefhebber Halbe.

Ik sta hier niet voor de kunst. U wilt de kunstsector op eigen benen laten staan, en dat is mooi. U gaat ervan uit dat het Amerikaanse stelsel over anderhalf jaar ook floreert in Nederland. Het zou zo maar kunnen. U kent ze waarschijnlijk wel, die mecenassen die staan te popelen om alle gaten op te vullen die uw Ork momenteel aan het slaan is.

Ik weet net als u: in heel Europa wordt bezuinigd. En er zijn landen die er slechter aan toe zijn dan wij. Ik sta hier dus ook niet om de bezuinigingen terug te draaien. Wat moet, dat moet. Maar weet u wat ik zo gek vind? Alleen bij ons, in Nederland, wordt een man die nooit een voet in het theater heeft gezet en zich openlijk profileert als cultuurhater, aangesteld als staatssecretaris voor die sector. Of zou u ook een minister van Buitenlandse Zaken benoemen die niet eerder in het buitenland is geweest?

Ik denk het niet. Alleen op cultuur zet je een Ork.

Het lijkt soms wel alsof u het niet meent.

Het gaat om de manier waarop

Nee, het gaat niet om de kunst. Het gaat om de manier waarop. Dat kan sierlijker, Mark. C’est le ton qui fait la musique. Dit is de toon van desinteresse en rancune – en ook van leedvermaak waarmee het gepaard gaat.

Ik weet: u speelt piano. Dat is mooi. En in het theater, de concertzaal en de musea kom ik uw partijgenoten vaak tegen. Dat is ook mooi. Laatst zaten meneer Bolkestein en ik zelfs naast elkaar op het eerste balkon, samen in het midden. Dat was helemaal mooi. Het laatste wat ik dus wil beweren is dat uw partij uit armzalige proleten bestaat. Maar waarom vraagt uw eigen fractievoorzitter zich in de Volkskrant dan af ‘waarom er eigenlijk belastinggeld naar cultuur gaat’? Iemand die dat balletje opgooit, ja iemand die echt vindt dat zijn eigen cultuur geen ondersteuning verdient, letterlijk of figuurlijk, zo iemand is natuurlijk een beetje een schoft – dat bent u toch met me eens. Niet omdat hij zulke dingen zegt, hoor ik u denken, maar omdat hij als politicus weet dat de burger dit graag wil horen. En dat moet je niet doen. Stef Blok maakt stemming, meneer Rutte. Ik dacht: ik zeg het maar even.

Maar hij ging nog door: ‘Ook dierentuinbezoek heeft opvoedkundige waarde. En rijwielzaken krijgen géén subsidie ondanks de gezondheidseffecten van fietsen.’

Nu weten wij allebei, u en ik, dat dierentuinen heus wel subsidie ontvangen, en eigenlijk de rijwielhandel ook, via het Nationale Fietsenplan. Soms heb ik de indruk dat Stef Blok maar wat zit te jokken. Maar dat kan helemaal niet,want de VVD is een beschaafde partij. En dan raak ik in de war.

Kunst verkoopt niet

Weet u wat ik soms denk, meneer Rutte? Het is heel gek hoor, maar soms heb ik de indruk dat kunst gewoon niet verkóópt. En dat kunst daarom – ik durf het bijna niet te zeggen – gebruikt wordt als zondebok. Dan hoor je ineens dat wij allemaal parasieten zijn en subsidieslurpers en dat we op onze kont zitten en onze portemonnee openhouden. Een beetje zoals er over allochtonen wordt gepraat. Gek hè? Soms heb ik hele rare gedachten. En ook – we zijn nu toch bezig: ik in mijn ivoren torentje en u in uw eigen torentje – ook denk ik wel eens, als ik het allemaal niet meer zie zitten, dat u zo over de kunst praat omdat het wel makkelijk scoren is: want anders gaan uw kiezers gewoon naar de PVV. En dan denk ik dat het eigenlijk allemaal is om stemmen te winnen. Dom hè?

Want op zich valt er bij ons maar weinig te halen. Terwijl ik wel eens heb gehoord dat er een potje bestaat van wel vijf miljard. Vijf miljard! Een hele slimme meneer heeft mij laatst namelijk verteld dat de hypotheekrenteaftrek óók een soort subsidie is, voor mensen die een huis willen kopen. En dat er hele erge rijke mensen in Nederland zijn, die meer verdienen dan 80.000 euro per jaar en die zo’n ondersteuning eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Als je dat geld nou in een potje steekt, zo zei hij, dan heb je in één klap zo’n vijf-hon-derd miljard centjes bij mekaar! Veel hè, meneer Rutte. Dat potje zou ergens bij jullie in de VVD-kamer moeten staan, heel hoog op een antieke kast. En daar mag niemand aankomen. Dat potje staat daar gewoon.

Dus ik dacht: ik zegt het maar even. En het is maar een ideetje. Denk er eens rustig over na.

Geen onzin verkopen

Weet u wat het is, premier Rutte: eigenlijk zijn wij alletwee volwassen. En u moet geen onzin verkopen.

Als u meer eigen inkomsten van de kunstsector eist en in dezelfde zin aankondigt het btw-tarief voor die sector te verhogen van 6 naar 19%, dan bent u een leugenaar, zo simpel is het. Uitgerekend de culturele organisaties die aan al uw eisen voldoen en voor een hoog percentage eigen inkomsten hebben gezorgd, dreigen hun subsidies te verliezen: het Oerol Festival bijvoorbeeld, en Orkater. Beide zijn publiekstrekkers. Beide moeten weg. ‘Niemand is veilig’ grijnsde de Ork toen hij het had over de voorgenomen bezuinigingen. Hij had gelijk. Volstrekte willekeur.

U bent non-stop onoprecht. U bent trots op de harde keuzes van dit kabinet. Ik vraag u: welke harde keuzes? U vernietigt een sector – maar dat is geen keuze, dat is gemakzucht. U bespeelt liever het sentiment van de burger dan werkelijk, in het landsbelang, die harde keuzes te maken. Juist vandaag zou een premier zich boven de partijen moeten opstellen. U volgt de hardste lijn van uw eigen partij, en verwart hardvochtigheid met visie.

Anders valt niet te verklaren dat u kansarmen, kwetsbare jongeren in het speciaal onderwijs, OV-afhankelijken, psychiatrische patiënten, asielzoekers uit oorlogsgebieden, pgb’ers en ernstig zieken de rekening laat betalen. Waarom zij? Ze leveren u geen geld op. Dus kort u ze.

Het gaat om onze cultuur

Nee, het gaat niet om de kunst. Het gaat om onze cultuur. Om wat Nederland zou moeten zijn. Voor dit kabinet is cultuur niet langer de basis van een beschaving, het is een leuk extraatje, een speeltje. Ze zal nu op eigen krachten moeten overleven óf uitsterven, naar de wetten van de vrije markt. Ik noem het de wetten van het dier.

U heeft een blinde vlek, meneer de premier, voor alles wat zich niet laat vangen in de netten van die vrije markt. Voor wat niet in materie valt uit te drukken en door de mazen glipt. Ook uw bewindslieden weten zich geen raad met het immateriële. Vandaar dat een VVD-minister van Volksgezondheid zonder schaamte kan stellen dat psychiatrische aandoeningen en depressies ‘binnen de eigen kring uitgevogeld’ moeten worden. En Stef Blok zal zich op zijn beurt afvragen waarom hij daar eigenlijk belasting voor moet betalen. Als iemand nu gewoon gehandicapt wil zijn, hoeft een andere burger daar toch niet voor op te draaien?

Indien u dit bedoelt met zelfredzaamheid – zeg dat dan gewoon. Zeg: geachte burgers van Nederland, wij geloven in het recht van de sterkste. Wees eerlijk en lieg niet. Beweer niet dat onder uw hoede als premier de zwaksten altijd op steun van de overheid kunnen blijven rekenen, wanneer nu juist het doel is deze zwaksten te treffen. En nog een tip: noem het liever geen ‘kwaliteitsimpuls’. Maar vooral: zeg niet dat u ‘dat prachtige land weer gaat teruggeven aan de Nederlanders’.

Op wie doelt u dan, meneer de premier? Waar haalt u het lef of de domheid vandaan om een paar miljoen Nederlanders van buitenlandse afkomst weg te zetten en tot niet-Nederlander te verklaren? Ben ik eigenlijk wel een Nederlander? Het is een vraag die ik mij pas sinds kort moet stellen. Niet de afkomst, zei u, maar de toekomst telt. Wat een waardeloze slogan. U maakt stemming, verder niets.

Uitwissen van herinneringen

Dit kabinet, dat Nederland terug wil geven aan de Nederlander, wist elke herinnering aan Nederland uit. En u, meneer Rutte, u bent geen Ork of onbenul: u ként de Nederlandse cultuur. U kent Harry Mulisch, onze bekendste romancier: geen druppel Neerlands bloed stroomde door zijn aderen. U kent Ramses Shaffy, onze grootste chansonnier: geen druppel Neerlands bloed. U kent Vondel, onze grootste dichter: geen druppel. En Baruch de Spinoza, onze grootste filosoof – inderdaad. Nederland werd groot op vreemde smetten. En daar hoeft niemand ooit bij stil te staan, zolang u het tegendeel maar niet beweert.

Misschien bedoelde u het niet zo. Maar het kwam wel lekker uit.

Breng de markt in contact met rancune en je hebt het recept voor uw beleid.

Kom niet met het antwoord dat de burger dit wil. U wil dit. De afgelopen jaren hebben onze politici de burger eerst laten vallen en toen opgehitst: u heeft aldoor gezegd wat u dacht dat de burger wilde horen. Inmiddels praat de burger u na. U maakte de burger wijs dat alle problemen in Nederland veroorzaakt worden door buitenlanders, dat kunstenaars parasieten zijn, dat beschaving beursgenoteerd moet worden, dat de zwakkeren schuldig zijn, de armen luiaards, asielzoekers criminelen, dat geestesziekte geen ziekte is. U maakt de burger wijs dat u regeert. Daarom staan wij hier.

Iedereen wordt voorgelogen

Geen van onze politieke leiders vertoont oprechtheid. Geen van hen vertoont de moed boven zichzelf uit te stijgen en keuzes te maken in het belang van een land. De kunstenaar én de buschauffeur, iedereen wordt voorgelogen. Of het nu jouw partij is die aan de macht is of de mijne, elke burger heeft toch één basisrecht: te worden geregeerd door leiders die het menen.

Dus ja, ik zou willen dat dit kabinet opkwam voor de beschaving die het voor ogen staat en voor de burgers die het niet cadeau krijgen. Te beginnen met de PVV. Het zou getuigen van oprechtheid en respect voor haar anderhalf miljoen kiezers. Sinds het aantreden van onze regering heeft de PVV echter bij de ingediende moties die haar verkiezingsprogramma ondersteunden, steevast tegengestemd. Of het nu gaat om veiligheid op straat of de ouderenzorg: de PVV stemt bij elke aangereikte oplossing tegen. Waar blijft die hulp aan de mensen die het niet cadeau krijgen? Consequent zijn ze op hun eigen manier weer wél: als het gaat om zaken waar de PVV altijd fel tegen was – het korten op de huurtoeslag, de marktwerking in de zorg, of de privatisering van het O.V. – dan stemt de partij tegenwoordig vóór.

Evenzo zou ik willen dat het CDA nog iets van christelijke beschaving in zich terugvond. Die kans is klein: deze partij preekt zelfs niet meer voor eigen parochie. Alles voor de macht.

En ik zou willen dat de VVD oprecht was en zich een partij van liberalen zou tonen in plaats de ultra-orthodoxie te omarmen zodra het haar uitkomt. Omwille van de macht is de VVD tegenwoordig tégen koopzondagen en tégen de aanwezigheid van vrouwen op de kieslijst van de SGP.

Elite of de burger

Het gaat vandaag niet om links of rechts. Het gaat niet om de elite of de burger. Wij staan hier als vertegenwoordigers van een land dat wordt belogen.

Dat is het wezen van politiek, zullen sommigen zeggen. Maar ik zoek een mens, een eerlijk mens, zelfs in de politiek.

Geachte premier Rutte, er bestaan in deze materiële wereld  een paar zaken die ons scheiden van de apen. Kunst is daar één van. Verder zijn er nog de nutteloze noodzaak om kennis te vergaren, en om andere mensen te helpen. Kunst, kennis, altruïsme maken ons tot mens.

Wanneer een regering daarvoor geen geld meer wenst uit te trekken maar integendeel besluit vooral en juist op deze vlakken te bezuinigen, wetend dat de behaalde winst miniem zal zijn, dan zegt dat iets over ons beschavingspeil. Dit kabinet toont enkel zijn grijns en zijn tanden. Het trekt ons terug naar het dierenrijk.

En natuurlijk, wij kunnen al ons geld ook uitgeven aan eten, wonen, neuken en slapen. Want kunst irriteert, zoals een asielzoeker irriteert, zoals twijfel of nuance, of de klachten van iemand die lijdt aan depressies. Stuk voor stuk zaken die ons doen twijfelen aan utopieën – zoals daar zijn: de raszuivere natie, of de heilstaat van de vrije markt. Dát is de reden van uw rancune.

Het gaat vandaag niet over kunst. Dit kabinet haalt de mens uit ons weg.

Wij burgers, iedereen – wij kunnen bezuinigen, ingrijpend en pijnlijk. Maar wij zullen dat doen op eerlijke wijze, en met liefde voor onze cultuur en ons land.

Ramsey Nasr

 

English version:

 

Monday was of course the day of the protest against the cuts to arts and culture. Dichter des vaderlands Ramsey Nasr picked out with a fantastic text yesterday even though in de Volkskrant has appeared. Definitely worth a read so and   for anyone who has missed him, ie is here again!

This is the full text that the Dichter des homeland, Ramsey Nasr, Monday spoke on the Malieveld in the Hague.

Dear Mr. Rutte,

I assume that you can hear me, or else your onderknuppel be, Hobbitliefhebber Halbe.

I stand here not for the art. You want to the art sector on its own legs leave, and that is beautiful. You assumes that the American system about a year and a half also flourishes in Netherlands. It would be so but can. You know they probably, die mecenassen die staan te popelen om alle gaten op te vullen die uw Ork momenteel aan het slaan is.

I’m just like you: throughout Europe is cut. And there are countries who are worse off than we. So here I am also not to reverse the cuts. What should, that must. But do you know what I find so crazy? Only with us, in Netherlands, is a man who never set foot in the theatre and openly as culture hater, appointed as Secretary of State for the sector. Or would you also a Minister of Foreign Affairs appoint not previously abroad has been?

I don’t think so. Alleen op cultuur zet je een Ork.

Het lijkt soms wel alsof u het niet meent.

Het gaat om de manier waarop
Nee, het gaat niet om de kunst. It comes to the way. That may be more graceful, Mark. C ’ est le ton qui fait la musique. This is the show of disinterest and resentment – en ook van leedvermaak waarmee het gepaard gaat.

I know: You can play piano. That is beautiful. And in the theater, the concert hall and the museums come I often enjoyed your party against. That is also beautiful. Last sat Mr. Bolkestein and I even side by side on the first balcony, together in the Middle. That was all nice. So the last thing I want to say is that your party from measly decadent consists. But why does your group Chairman in de Volkskrant then on ‘why there are actually tax money goes to culture ’? Someone who ball tosses does not have, Yes someone who really believes that his own culture does not support deserves, literally or figuratively, so someone is obviously a bit of a Withers – that you still agree with me. Not because he says such things, I hear you thinking, as a politician but because he knows that the citizen would like to hear this. And that you shouldn’t do. Stef block vote, meneer Rutte. I thought: ik zeg het maar even.

But he still went by: ‘Visit Zoo also has educational value. En rijwielzaken krijgen géén subsidie ondanks de gezondheidseffecten van fietsen.’

Now we know both, you and I, that zoos certainly grant received, and actually the cycle trade also, through the national bicycle plan. Sometimes I have the impression that Stef Block but what is a artichokes. But that may not,because the VVD is a civilised party. En dan raak ik in de war.

Art does not sell
Do you know what I sometimes think, meneer Rutte? It’s very crazy hear, but sometimes I have the impression that art just doesn’t verkóópt. And that is why art – I almost dare not to say – used as a scapegoat. Then you suddenly hear that we are all parasites are and subsidieslurpers and that we sit on our ass and keep open our wallets. A bit like there is talk about immigrants. Crazy huh? Sometimes I have very strange thoughts. And also – we are now busy: I in my ivory tower and you in your own turret – also I think ever, as I see it all no longer sit, so that you talk about the art because it is easy to score is: otherwise, go to your voters just the PVV. And then I think it’s actually all is in order to win votes. Stupid huh?

Because it is there with us but little to retrieve. While I’ve heard that there a game consists of five billion. Five billion! An entire Smart Sir has told me last namely that the mortgage interest deduction is also a kind of subsidy, for people who want to buy a House. And that whole grievous rich people in Netherlands are, that earn more than 80.000 euro per year and that such support actually do not need. If you have that money well in a game of crosses, so he said, then you have in one fell swoop some five-hon-Ned billion cents each! Many huh, meneer Rutte. That game would be somewhere near you in the VVD-room should be, very high on an antique Cabinet. And nobody should arrive. Dat potje staat daar gewoon.

So I thought: I says it but equally. And it is but a joyful. Denk er eens rustig over na.

No nonsense sales
Do you know what it is, premier Rutte: actually we are both adult. En u moet geen onzin verkopen.

If you own more income from the arts sector demands and announcing in the same sentence the VAT rate for that sector to increase 6 to 19%, then you are a liar, It’s as simple as that. Precisely the cultural organisations which meet all your requirements and for a high percentage of own revenues have ensured, threaten to lose their grants: for example, the Oerol Festival, and Orkater. Both are crowd-pullers. Both have away. ‘No one is safe’ grinned the Ork when he talked about the planned cuts. He was right. Volstrekte willekeur.

You are non-stop insincere. You are proud of the hard choices of this cabinet. I ask you: What hard choices? You destroy a sector – but that is not a choice, that’s laziness. You prefer plays the sentiment of the citizen than really, in the national interest, that hard choices. Just today would be a Prime Minister is above the parties must prepare. Follow the hardest line from your own party, en verwart hardvochtigheid met visie.

Otherwise beggars that you underprivileged, vulnerable young people in special education, OV-dependents, psychiatric patients, asylum seekers from war zones, pgb ’ ers and the seriously ill let the Bill pay. Why they? They make you no money on. Dus kort u ze.

Het gaat om onze cultuur
Nee, het gaat niet om de kunst. It comes to our culture. Netherlands to what should be. Culture for this cabinet is no longer the basis of a civilization, NoisIt is not about the art will now have to survive on its own forces or extinction, to the laws of the market. Ik noem het de wetten van het dier.

You have a blind spot, meneer de premier, for everything that is not caught in the nets of free market. For what is not in issue falls out and slips through the meshes. Also your leaders know no Council with the intangible. Hence, a VVD-Minister of public health without shame can argue that psychiatric disorders and depressions ‘within its own circle figured out’ should be. And Stef Blok will in turn ask why he actually have to pay tax for. If someone just wants to be now disabled, need another citizen anyway not turning on?

If you mean by self-reliance – then just say that. Hey: Honourable citizens of Netherlands, We believe in the law of the strongest. Be honest and don’t lie. Am not saying that as Prime Minister under your Vanguard always the weakest on the support of the Government can continue to count, When precisely the goal is to take these weakest. And another tip: call it prefer not ‘quality impulse ’. But above all: am not saying that you ‘dat prachtige land weer gaat teruggeven aan de Nederlanders’.

To whom are you referring than, meneer de premier? Where you get the guts or the stupidity to come frMr. Prime MinisterDutch people of foreign origin to put away and to non-Dutchman to explain? I am actually a Dutchman? It’s a question that I only recently need to ask. Not the origin, You said, but the future counts. What a crappy slogan. You create vote, verder niets.

Effacing of memories
This Cabinet, that Netherlands wants to give back to the Dutchman, knew each reminder to Netherlands from. And you, meneer Rutte, you are not a Ork or imbecile: You ként Dutch culture. You know Harry Mulisch, our best-known novelist: no drop Neerlands blood flowed through his veins. You know Ramses Shaffy, our largest chansonnier: no drop Neerlands bloed. You know Vondel, our greatest poet: no drop. And Baruch de Mr. Rutte greatest philosopher – Indeed. Netherlands was big on strange blemishes. And no one need ever thinking, zolang u het tegendeel maar niet beweert.

Maybe you referred to the not so. Maar het kwam wel lekker uit.

Breng de markt in contact met rancune en je hebt het recept voor uw beleid.

Do not come with the answer that the citizen this would. You want this. Recent years have our politicians the citizen first dropping and when stirred up: you have continually said what you thought the public wanted to hear. Now talk to you after the civil. You made the citizen point that all problems in Netherlands caused by foreigners, that artists parasites are, that civilization must be quoted, that the weak are guilty, the poor sloths, asylum seekers criminals, that mental illness is not an illness. You create the citizen point that you reign. Daarom staan wij hier.

Everyone is lied
None of our political leaders shows sincerity. None of them has the courage to rise above itself and to make choices in the interests of a country. The artist and the bus driver, everyone is lied. Whether your party is in power or mine, every citizen has one basic right: te worden geregeerd door leiders die het menen.

So yes, I would like this cabinet came to mind for the civilization that the eyes of law and for citizens who do not get a gift. Starting with the PVV. It would be witnesses of sincerity and respect for its one and a half million voters. Since the arrival of our Government has the PVV, however, the motions submitted that its election programme supported, invariably voted against. Whether it’s safety on the street or care for the elderly: the PVV vote at each proposed solution against. Where is that aid to the people who are not gift get? They are consistent in their own way again do: When it comes to matters where the PVV was always fiercely against – the cut on the rent supplement, market forces in health care, or the privatisation of the o. V. – dan stemt de partij tegenwoordig vóór.

Similarly, I wish that the CDA is still something of Christian civilization in itself _. That chance is small: This party no longer even preaches for own parish. Alles voor de macht.

And I wish that the VVD was sincere and a party of Liberals would show rather than the ultra-orthodoxy to embrace her once the plays. Omwille van de macht is de VVD tegenwoordig tégen koopzondagen en tégen de aanwezigheid van vrouwen op de kieslijst van de SGP.

Elite or citizens
Today it is not about left or right. It is not about the elite or the citizen. Wij staan hier als vertegenwoordigers van een land dat wordt belogen.

That is the essence of politics, Some will say. But I’m looking for a man, an honest man, zelfs in de politiek.

Prime Minister Rutte, There exist in this material world   a few things that separate us from the apes. Art is one of. Furthermore, there are still useless need to amass knowledge, and to help other people. Art, knowledge, altruïsme maken ons tot mens.

When a Government no money more wishes to withdraw but the contrary decision and it is precisely in these areas to cut back, knowing that the achieved profit minute will be, dan says that something about our level of civilisation. This Cabinet just shows his grin and his teeth. Het trekt ons terug naar het dierenrijk.

And of course, We can spend all our money on food, live, fuck and sleep. Because art irritates, as an asylum seeker irritates, as doubt or nuance, or the complaints of someone who suffers from depression. Things that make us doubt utopias – as there are: the pure-bred nation, or the salvation of the free market. Dát is de reden van uw rancune.

It is not about art today. Dit kabinet haalt de mens uit ons weg.

We citizens, everyone – We can cut back, profound and painful. But we will do that in a fair manner, en met liefde voor onze cultuur en ons land.

Ramsey Nasr

Advertisements
Posted in: sources